Fundació Escola de Música de Pollença
Fundació Escola de Música de Pollença
Fundació Escola de Música de Pollença
         
  Alumnat   Centre Cultural
El nou edifici de l’Escola de Música de Pollença fou inaugurat el 1987. Antigament era l’Institut de Batxillerat Guillem Cifre de Colonya. Actualment l’edifici  es compartit pel a la Banda de Música, la Biblioteca i Arxiu i també pel Centre Cultural Guillem Cifre de Colonya.
 
   
L’Escola de Música utilitza la primera i segona planta del edifici. A la primera planta és troba l’aula polivalent on especialment s’imparteixen les classes de dansa. A la segona planta és on hi ha el major nombre d’aules i també la secretaria de l’Escola. Amb les dues plantes hi ha un total de 10 aules de diferents dimensions segons les especialitats. Les aules estan equipades depenent de les especialitats que s’imparteixin i també estan  insonoritzades.
 
   
 
   
Veure fotografies
 
       
   
     
     
     
     
     
     
     
     
       
 
Fundació Escola de Música de Pollença.
C/ Guillem Cifre de Colonya, 33. 07460 Pollença.
Tel.: 971 53 00 15  Fax: 971 53 06 06  e-mail: esmupo@yahoo.es